کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ادامه تجمع و اعتراضات کارگران کارخانه آذرآب

روز شنبه 20 مهر ماه، شماری از کارگران واحد تولیدی، صنعتی آذرآب اراک بار دیگر دست به تجمع اعتراضی زدند.

بنا به گزارش منتشره، کارگران واحد تولیدی، صنعتی آذرآب اراک در ادامه اعتراضاتشان نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی بار دیگر با تجمع در میدان ماشین‌سازی شهر اراک وتعیین ضرب الاجل یک هفته ای برای تعیین تکلیف با سهامدار عمده شرکت دست به تجمع زدند. این کارگران اعلام کرده اند تا رسیدن به خواسته های شان دست از اعتراض و تجمع برنخواهند داشت.