کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ادامه تجمع مردم روستای ملک آباد اراک

ادامه تجمع مردم روستای ملک آباد اراک در اعتراض به تصرف غیرقانونی زمین‌هایشان توسط اداره اوقاف با حکم قضائیه  روز سه شنبه ۱۱ آبان ماه همچنان ادامه داشت.

مردم معترض در این تجمع با سردادن شعارهای اعتراضی خواهان رفع تصرف زمین‌های خود از سوی قوه قضائیه شدند. معترضان می‌گویند که آنها به این رای غیرقانونی که زمین‌هایشان را به اداره کل اوقاف واگذار می‌کند، اعتراض دارند و تا رسیدن به نتیجه مطلوب دست از اعتراض بر نخواهد داشت.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش سراسری در ایران

komalah

تجمع اعتراضی کارگران کسری پلیمر

komalah

تداوم اعتراضات و افزایش جو امنیتی در شهرهای مختلف

komalah

حضور گسترده دانشجویان در هجدهمین روز از اعتراضات

komalah

تجمع کارگران قدیمی کارخانه قند یاسوج

komalah

افزایش شمار اعدام شدگان زندان وکیل آباد مشهد

komalah