کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

ادامه تجمع فرهنگیان سردشت

روز شنبه 22 آذر ماه جمعی از فرهنگیان سردشت برای دومین بار در اعتراض به عدم تحویل زمین و منازل خود که برای آن بیش از ده سال پیش هزینه پرداخت نموده اند، تجمع کردند.

معترضان که روز پنجشنبه نیز مقابل فرمانداری و شرکت مسکن فرهنگیان  تجمع کرده بودند می گویند، بیش از 400 نفر از فرهنگیان این شهرستان 19 سال پیش برای دریافت زمین و مسکن پول پرداخت نموده اند که تا این لحظه زمینی در اختیار آنها قرار نگرفته است. در طول این مدت و بخصوص قبل از سال 1390 بیش از 50 میلیون تومان از هر فرهنگی گرفته اند. آنها افزودند  تعدادی از پرونده ها از سال 1380شروع شده اند و تا این لحظه باگذشت 19 سال هیچ ساختمان یا زمینی در اختیار این فرهنگیان قرار نگرفته است.