کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

ادامه تجمع اعتراضی نیروهای شرکتی مخابرات

جمعی از نیروهای شرکتی مخابرات روز چهارشنبه ۱۷ شهریور ماه، در دومین روز متوالی با برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل ستاد اجرایی، خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

این پرسنل شرکتی مخابرات در خصوص دلایل تجمع خود اظهار داشتند: “برای دومین روز است که دست به اعتراض شغلی زده‌اند و از مقامات می‌خواهند هرچه زودتر نیروهای شرکتی مخابرات را تبدیل وضعیت کنند. همچنین اعلام کردند تبدیل وضعیت به رسمی و قرارداد دائم، حق قانونی آنها است و مخابرات باید به قانون مصوب مجلس تمکین کند”.

پست های مرتبط این دسته

اخطار سازمان ملل متحد نسبت به اعدام معترضان توسط رژیم ایران

-

حمایت ایرانیان خارج از کشور از مردم ایران

-

تداوم اعتراضات مردمی ایران علیه رژیم

-

گزارشی از آخرین وضعیت زندانیان زندان اوین

-

برگزاری آکسیون اعتراضی در کلن آلمان

-

تحصن کارگران هندی مقابل دفتر ال جی

-