کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ادامه تجمع آبداران شهرستان ایذه

 

جمعی از آبداران شهرستان ایذه واقع در استان خوزستان روز سه شنبه ۱۸ آذرماه برای دومین بار در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه خود دست به تجمع زدند.

کارگران معترض که نسبت به بی توجهی مسئولان اداره آب و فاضلاب و پرداخت نشدن ۴ تا ۵ مطالبات مزدی و معوقه خود اعتراض دارند با تجمع مقابل این شرکت و سر دادن شعار خواستار پرداخت کلیه معوقات خود شدند.