کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ادامه تجمعات مردم و کشاورزان اصفهانی

در ادامه تجمع مردم و کشاورزان اصفهانی، روز شنبه 2 آبان ماه، شمار زیادی از مردم و کشاورزان اصفهانی در کنار پل خواجو و بر بستر خشک زاینده رود تجمع کردند .

روز جمعه هفته گذشته کشاورزان اصفهانی به دنبال فراخوانی که پیشتر از طریق شبکه های اجتماعی منتشر کرده بودند از مردم اصفهان خواسته بودند از اعتراضاتشان حمایتشان کنند و در این روز بزرگترین تجمع کشاورزان برگزار شد. گفتنی است، کشاورزان خواهان زنده کردن دوباره زاینده رود و پرداخت حق آبه هایشان می باشند.