کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ادامه تجمعات سراسری بازنشستگان تأمین اجتماعی

روز چهارشنبه 15 تیرماه، بازنشستگان تأمین اجتماعی در اعتراض به عدم افزایش حقوق و مستمری‌ها، عدم اجرای کامل همسان‌سازی و عدم تحقق دیگر مطالبات‌شان به تجمع‌های خود در چندین شهر ایران ادامه می‌دهند.

تجمع های بازنشستگان، از جمله در شهرهای تهران، اصفهان، اهواز، زنجان، کرمان و شوشتر برگزار شد. بازنشستگان و مستمری‌بگیران در کنار معلمان و کارگران در ماههای اخیر بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی خود و بی‌توجهی حکومت به خواسته‌هایشان تجمعات اعتراضی برگزار کرده‌اند. گفتنی است، افزایش حداقلی حقوق‌ها در سال ۱۴۰۱ و عدم تناسب آن با نرخ تورم در جامعه موجب اعتراض اقشار دیگری نیز شده است.

پست های مرتبط این دسته

شروع اعتصاب عمومی در شهر های مختلف ایران

-

اعتصاب کارگران پیمانی شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی

-

ادامه اعتراض کارگران شرکتی ابنیه فنی

-

اعتراض کارگران بیکار شده‌ معدن کرومیت آسمینون

-

تجمع پرستاران در تهران و تبریز

-

گردهمایی کشاورزان اصفهانی

-