کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ادامه تجمعات سراسری بازنشستگان تأمین اجتماعی

روز چهارشنبه 15 تیرماه، بازنشستگان تأمین اجتماعی در اعتراض به عدم افزایش حقوق و مستمری‌ها، عدم اجرای کامل همسان‌سازی و عدم تحقق دیگر مطالبات‌شان به تجمع‌های خود در چندین شهر ایران ادامه می‌دهند.

تجمع های بازنشستگان، از جمله در شهرهای تهران، اصفهان، اهواز، زنجان، کرمان و شوشتر برگزار شد. بازنشستگان و مستمری‌بگیران در کنار معلمان و کارگران در ماههای اخیر بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی خود و بی‌توجهی حکومت به خواسته‌هایشان تجمعات اعتراضی برگزار کرده‌اند. گفتنی است، افزایش حداقلی حقوق‌ها در سال ۱۴۰۱ و عدم تناسب آن با نرخ تورم در جامعه موجب اعتراض اقشار دیگری نیز شده است.

پست های مرتبط این دسته

اعتراض کارگران پتروشیمی بندر خمینی

komalah

تجمع کارگران ارتاول تایر

komalah

اعتراض کارگران اخراج شده مجتمع مس سونگون

komalah

تجمع کارگران سازمان آب در بندرعباس

komalah

نارضایتی کارکنان مخابرات ارومیه

komalah

اعتراض شبانه اهالی هندیجان

komalah