کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ادامه تجمعات اعتراضی کارگران قطار شهری اهواز

روز سه شنبه 29 مرداد ماه، بار دیگر کارگران قطار شهری اهواز در اعتراض به بلاتکلیفی شغلی و معیشتی خود مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند.

کارگران معترض که برخی از آنها با اعضاء خانواده خود در این تجمع شرکت کرده بودند، در این خصوص می گویند، “اختلافات میان شهرداری اهواز، شرکت کیسون و دولت در نحوه پرداخت اعتبارات به پروژه قطار شهری اهواز سبب توقف این پروژه و رفتن دود اختلاف نظرها به چشم کارگران این پروژه شده است. مدت‌هاست زندگی کارگران قطار شهری اهواز در طول شبانه روز به نگهبانی از کارگاه، پیگیری مطالبات 18 ماهه و پیدا کردن کار دوم برای امرار معاش خلاصه شده است، برخی به بنایی و عده‌ای دیگر به مسافرکشی روی آورده اند تا از پس مخارج زندگی‌شان بر بیایند.”