کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

ادامه بحث‌ بر سر اجرایی‌شدن قانون پناهندگی در اتحادیه اروپا

پارلمان اتحادیه اروپا روز شنبه 5 خردادماه در مورد اصلاحات سیاست پناهندگی به توافق رسید و آن را به تصویب رساند.

هرچند اکثریت نمایندگان پارلمان در بروکسل به هر ده پیشنهاد قانونی برای اصلاح این قانون رأی دادند،اما هنوز بحث‌ها بر سر نحوه اجرایی شدن آن میان اعضای اتحادیه اروپا ادامه دارد.این سیاست متکی به “رویه‌های مرزی” است،به این معنی که اگر افراد دارای تابعیتی باشند که میزان پذیرش پناهندگی آنها کمتر از ۲۰درصد است،باید در مرز نگه داشته شوند.سپس درخواست پناهندگی این افراد باید مستقیماً در محل و ظرف ۱۲ هفته در یک روند سریع بررسی شود.همچنین هر فردی که چشم‌انداز پناهندگی برای او وجود ندارد،باید به فوریت اخراج شود.