کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ادامه بازداشت و تفتیش منازل بهائیان

در ادامه فشار بر پیروان آئین بهائی، روز یکشنبه ۹ مرداد، منازل شماری از این شهروندان در کرج،ساری، ماهشهر و گنبدکاووس توسط ماموران رژیم تفتیش شد و یکی از آنان به نام سها ثابتی بازداشت گردید.

برپایه گزارش منتشر شده،  سها ثابتی (رحمانی) شهروند بهائی ساکن ساری همراه با تفتیش منزلش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. همزمان منازل دیگر شهروندان بهایی از جمله ساناز علیزاده و ثریا منوچهرزاده (میثاقی) در ساری، آزاده یقینی و افسانه تشکر در گنبد کاووس و افنانه انصاری در ماهشهر مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفته است. از میان این شهروندان افنانه انصاری نیز بازداشت و پس از ساعاتی آزاد شد. گفتنی است ماموران در هنگام تفتیش شماری از لوازم شخصی این شهروندان را نیز ضبط کرده و با خود بردند.