کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ادامه بازداشت رانندگان اعتصابی خطوط بی آرتی شرکت واحد

 

با گذشت بیش از یک هفته از بازداشت ۱۲راننده خطوط بی آرتی توسط عوامل امنیتی و صدور قرارهای وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی و ۵۰ میلیون تومانی برای آزادیشان,  همچنان این رانندگان در زندان اوین در بازداشت به سر می برند.

گفتنی است خانواده های بازداشت شدگان همه روزه با وعده وعید مسئولین دادسرا از صبح تا عصر درمقابل زندان در سردرگمی وبلاتکلیفیبسر میبرند بدون اینکه پاسخی جز وعده فردا بگیرند. رضا شهابی و حسن سعیدی دوعضوسندیکای کارگران شرکت واحد هم همچنان در بند ۲۰۹ زندان اوین محبوس میباشند، همچنین روز یکم خرداد آقای شهابی بعد از یک هفته با خانواده اش تماس گرفت و اعلام کرده دربند ۲۰۹ میباشد.

پست های مرتبط این دسته

تداوم اعتراضات مردمی در ایران

-

اعتصاب و اعتراض دانشجویان و دانش آموزان در شهر های مختلف کشور

-

تداوم اعتراض کامیون داران کشور

-

تجمع خانواده های زندانیان جلوی زندان اوین

-

تجمع کارگران خط واحد حراست متروی اهواز

-

بازداشت روزبه سوهانی و آیدا عمیدی

-