کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ادامه اعتصاب کارگران پتروشیمی مروارید

در ادامه اعتراضات کارگری، بار دیگر در روز شنبه ۹ بهمن ماه،  کارگران پتروشیمی مروارید عسلویه به‌دلیل پرداخت نشدن حقوق معوقه خود دست به اعتصاب زدند.

کارگران پتروشیمی مروارید عسلویه از سال گذشته در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق‌ها و دیرکرد پرداخت آنها بارها دست به تجمع زده بودند. کارگران این شرکت پیمانکاری به دلیل وعده‌های دروعین کارفرمایان در نارضایتی به‌سر می‌برند. این وضعیت شرایط زندگی را برای آنها و خانواده‌هایشان بسیار سخت کرده است. یادآوری می‌شود که در کمپین اعتراضی سال جاری، بسیاری از کارفرمایان در ابتدا برای جذب کارگران و پایان دادن به اعتراضات وعده‌های زیادی دادند. اما با گذشت مدتی از این اعتراضات سراسری، مجددا کارفرمایان و پیمانکاران قول و قرارها را فراموش کرده و اکنون در بسیاری از پالایشگاه‌ها و صنایع، کارگران همچنان با چندین ماه حقوق پرداخت نشده مواجه هستند.