کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ادامه اعتصاب کارگران شرکت ایران خودرو خراسان

اعتصاب کارگران شیف‌های مختلف کاری ایران خودرو خراسان در اعتراض به حقوق‌های پایین که از  صبح روز چهارشنبه ۱۹ آبان‌ماه اعاز شده همچنان ادامه دارد.

در این اعتصاب، کارگران شیفت صبح (A) ایران ‌خودرو خراسان در بخش‌های مونتاژ، بدنه، رنگ و دیگر قسمت‌ها شرکت داشتند. کارگران اهم مطالبات خود را افزایش سطح دستمزدها،  رفع تبعیض در پرداختی کارگران در سایر مراکز ایران ‌خودرو، پایان دادن به وادار کردن کارگران به اضافه‌کاری اجباری و اجرا شدن طرح طبقه‌بندی مشاغل عنوان کردند. به دنبال این اعتصاب، مدیر منابع انسانی شرکت به میان کارگران آمد. وی تلاش کرد تا با دادن وعده، کارگران را به سر کار برگرداند. اما کارگران مصمم بر اعتصاب‌شان پافشاری کرده و خواهان برآورده‌شدن فوری خواسته‌هایشان شدند.

پست های مرتبط این دسته

آغاز اعتصاب و اعتراض دانشجویان دانشگاه های مختلف

komalah

پیوستن کارگران “لوله سازی اهواز” به اعتراضات سراسری

komalah

پیوستن کارگران هفت تپه به اعتصابات و تجمعات مردمی

komalah

تداوم خیزش سراسری مردم ایران

komalah

تداوم اعتراضات مردمی در ایران

komalah

اعتصاب‌ سراسری دانشجویان و استادان ایران

komalah