کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ادامه اعتصاب کارگران سیمان سپاهان

اعتصاب صدها کارگر سیمان سپاهان (دیزیچه) اصفهان روز چهارشنبه 16 آذر برای سومین روز متوالی ادامه یافت.

بنابه گزارشات منتشر شده، کارگران این واحد تولیدی روز سه شنبه در دومین روز از اعتراضات خود و در پی توقف تولید، مدیرعامل، معاون منابع انشانی و معاون مالی شرکت را که از اعضای هولدینگ “غدیر” وابسته به سپاه پاسداران هستند، را از کارخانه بیرون کردند. کارخانه سیمان سپاهان بیش از هزار کارگر دارد که بخش عمده آن‌ها به واسطه شرکت‌های پیمانکاری با قراردادهای موقت و دستمزد پایین به کار گرفته شده‌اند. کارگران موقت این شرکت بارها با خواست بهبود شرایط کار، افزایش دستمزد، رفع تبعیض و حذف شرکت‌های پیمانکاری اعتصاب کرده‌اند. ولی هیچ مقام مسئولی پاسخگوی آنها نبوده است.

پست های مرتبط این دسته

تجمع اعتراضی رانندگان استیجاری توزیع برق گیلان

-

گردهمایی بازنشستگان استان خوزستان

-

ممانعت از حرکت اعتراضی کشاورزان اصفهانی

-

مرگ و مصدومیت شش کارگر در یزد و خوی

-

تجمع خانواده های بازداشت شدگان در آبدانان

-

اعتصاب و تجمع کارگران شرکت فولاد کاویان اهواز

-