کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ادامه اعتصاب و تحصن اهالی رمشک در مقابل معدن مس

روز پنجشنبه 27 اردیبهشت ماه شماری از اهالی رمشک در مقابل معدن مس تحصن کردند.

شهروندان اهل رمشک می گویند:نه تنها هیچ سهمی از درآمد حاصل از معدن ندارند بلکه زمین های کشاورزی آبا و اجدادی آنها نیز مصادره شدند.یکی از تحصن کنندگان در این رابطه میگوید:در روزهای اخیر دو نفر از معترضان و تحصن کنندگان با هویت “جمعه ترکمانی” ۴۵ ساله و “احمد ترکمانی” ۴۰ ساله در مقابل معدن مس توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند و فشار دستگاه های نظامی همچنان ادامه دارد اما با این وجود مردم به تحصن ادامه میدهند.این شهروند افزود:فعالیت معدن مس که همزمان دارای طلا است،باعث تخریب محیط زیست و از بین رفتن زمین های کشاورزی و نخیلات نیز شده است.