کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ادامه اعتصاب و تجمع کارگران پتروشیمی فارابی

روز پنجشبنه 4 مهر ماه، برای چهارمین روز متوالی، کارگران پتروشیمی فارابی در اعتراض به بی توجهی و عدم پاسخگوی مقامات به خواسته هایشان دست از کار کشیده و در محوطه این واحد تولیدی دست به تجمع زدند.

کارگران معترض خواستار “اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، پرداخت خدمات رفاهی، امنیت شغلی و تحقق وعده های مدیران شرکت و مسئولان شهرستان ماهشهر در خصوص پرداخت مطالبات معوقه خود می باشند. این کارگران می گویند هیچ کدام از خواسته هایشان تاکنون محقق نشده  به همین دلیل  تا زمان رسیدن به کلیه خواسته هایشان دست از اعتصاب و تجمع برنخواهند داشت.