کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایراناخبار جهان

ادامه  اعتصاب غذا در زندان های ترکیه

شماری از اعضاء و هواداران حزب کارگران کردستان که در زندانهای ترکیه به سر می برند از تاریخ 27 نوامبر سال جاری در اعتراض به نقض فاحش حقوق بشر در زندانهای این کشور دست به اعتصاب غذا زده اند.

اعتصاب کنندگان هدف خود را «خاتمه دادن به انزوای تحمیلی بر عبدالله اوجالان و پایان نقض فاحش حقوق بشر در زندان‌ها» اعلام کرده اند. این اعتصاب در چندین زندان از جمله زندان های فوق امنیتی ترکیه به صورت دوره ای ادامه دارد و زندانیان تازه ای به آن می پیوندند. گفتنی است در جریان اعتصاب غذای زندانیان در ۸ نوامبر سال ۲۰۱۸ ، هشت نفر از زندانیان جان خود را از دست دادند، و اعتصاباتی که امروز در دوازدهمین روز خود قرار دارند، برای دست‌یابی به همان خواسته‌ها ادامه دارند.