کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ادامه اعتصاب غذای 4 زندانی عقیدتی محکوم به اعدام

چهار زندانی عقیدتی از تاریخ ۱۳ دی در اعتراض به اجرای حکم داوود عبداللهی و خطر اجرای احکام اعدام خود دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

این زندانیان به همراه دست‌کم ۱۰ زندانی عقیدتی دیگر در اتاق کوچکی در بند امن واحد ۳ زندان قزلحصار کرج در شرایط انزوا و بدون امکانات اولیه نگهداری می‌شوند.یک روز پس از اعدام “داوود عبداللهی” در زندان قزلحصار کرج، آنها نیز در پرونده‌ایی مشترک به اعدام محکوم شده‌اند، هویت این زندانیان فرهاد سلیمی، انور خضری، خسرو بشارت و کامران شیخه،میباشند.