کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ادامه اعتصاب غذای زندانیان در پانزدهمین هفته‌ی کارزار نه به اعدام

اعتصاب غذای زندانیان روز سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه، برای پانزدهمین هفته بر علیه اعدام در «‌سه‌شنبه‌های نه به اعدام» ادامه دارد.

زندانیان اعتصابی کارزار سه‌شنبه‌های نه‌ به اعدام در زندان‌های اوین، قزلحصار، خرم آباد، خوی، نقده و … در پانزدهمین هفته متوالی دست به اعتصاب غذا زده‌اند. لازم به اشاره است، از اول اردیبهشت تاکنون حداقل ۸۰ زندانی محکوم به اعدام در زندان‌های سراسر کشور اعدام شده‌اند.  این زندانیان تاکید کرده‌اند: صدور حکم اعدام برای زندانیان گمنام و زندانیان سیاسی مانند محمود مهرابی نشان دهنده عزم حاکمیت برای سرکوب و ایجاد ارعاب در جامعه است و مجددا بر اتحاد جمعی برای توقف ماشین اعدام تاکید نموده‌اند.