کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ادامه اعتصاب غذای زندانیان در ادامه مخالفت‌ها با اعدام

در ادامه تلاش برای توقف ماشین اعدام دستگاه‌هایی قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی،روز سه شنبه 24 بهمن ماه جمعی از زندانیان سیاسی و غیرسیاسی برای سومین سه‌شنبه پی‌درپی در زندان‌های قزلحصار، اوین، مشهد و سقز دست به اعتصاب غذا زدند.

سه‌شنبه‌ دهم بهمن و یک هفته پس از اعدام “محمد قبادلو و فرهاد سلیمی” و اعدام چند نفر از زندانیان جرائم عمومی در زندان قزلحصار،شماری از زندانیان زیر حکم اعدام در این زندان در اعتراض به روند اجرای حکم غیرانسانی اعدام بیانیه ای صادر کردند و گفتند که زندانیان مستحق مرگ نیستند و برای اینکه کسی صدای آنها را بشنود،مجبورند هر سه‌شنبه اعتصاب غذا کنند.در واکنش به این فراخوان و همزمان با اجرای حکم اعدام چهار زندانی سیاسی،ده زندانی سیاسی زندان قزلحصار اعلام کردند:تا توقف این ماشین کشتار هر سه‌شنبه دست به اعتصاب غذا خواهند زد.متعاقبا ۶۱ زن در بند زنان زندان اوین و ۲۰ زندانی سیاسی دربند ۶ اوین و تعدادی زندانی در سقز و مشهد به این کمپین پیوستند.