کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ادامه اعتصاب سراسری پزشکان طرحی مناطق محروم

در ادامه اعتصاب سراسری پزشکان طرحی مناطق محروم، برخی از آنان روز پنجشنبه۱۴ بهمن ماه  نیز با انتشار تصاویر، پلاکاردها و ویدیوهایی به وضعیت حقوقی خود اعتراض کردند و نسبت به استمرار این وضعیت برای حوزه سلامت کشور هشدار دادند.

در تصاویری که این پزشکان طرحی منتشر کرده‌اند پلاکاردهایی در دست دارند که از جمله بر روی آنها میزان اولیه دستمزد ماهانه و مبلغ کارانه به همراه پرداخت نهایی به آنان درج شده است. اعتراض «متخصصان طرحی ضریب کا در مناطق محروم» از چندین ماه پیش آغاز شده و شماری از آنان روز چهارشنبه هفته جاری دست به اعتصاب سراسری زدند و از ویزیت بیماران غیر اورژانسی خودداری کردند.

پست های مرتبط این دسته

تجمع کارگران کارخانه کیان تایر

-

اعتصاب کارگران کارخانه فولاد آریا

-

تجمع کارگران شهرداری‌های خوزستان

-

تجمع دانشجویان دانشگاه بهشتی

-

تجمع مرغداران در سالن وزارت جهاد کشاورزی

-

جان باختن پنج سوختبر بلوچ در ایرانشهر

-