کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

ادامه اعتصاب سراسری در لبنان

تداوم بحران عمیق اقتصادی لبنان بار دیگر مردم این کشور را  وادار به برپایی یک اعتصاب سراسری نمود.

از قرار معلوم سندیکاهای اتوبوسرانی شهری به این اعتصاب و اعتراض سراسری فراخوان داده بودند. در بسیاری شهرها، بستن مسیر اتوبوس‌های شهری، ترافیک سنگینی به دنبال داشته است. در پی آن تمام فروشگاه‌های و بانک‌ها نیز از روز پنجشنبه هفته گذشته تاکنون تعطیل شده اند. بر پایه گزارش منتشر شده ارتش لبنان برای رفع موانع خیابانی و پراکندن معترضان به زور متوسل شده است.