کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ادامه اعتصابات صنف لوازم آرایشی و بهداشتی در تهران

مغازه‌داران واحدهای خریدوفروش لوازم آرایشی و بهداشتی در بازار تهران روز چهارشنبه بیست‌وششم اردیبهشت ماه، در اعتراض به «مالیات بر ارزش افزوده» به اعتصاب ادامه داده و مغازه‌های خود را بسته نگه داشته‌اند.

اعضای این صنف به نحوه محاسبه و پرداخت مالیات از سوی اتحادیه‌های مربوطه و سازمان امور مالیاتی کشور اعتراض دارند.لازم به ذکر است، در ابتدا کارزاری برای به تعوبق انداختن اجرای قانون انجام شد که از انجام این کارزار نتیجه مطلوبی حاصل نشد و دولت بر اجرای این قانون تأکید داشت. اکنون در حالی فشار مالیاتی بر صنف لوازم آرایشی افزایش پیدا کرده که از سال ۹۸، واردات لوازم آرایشی و بهداشتی به ایران ممنوع شده است.