کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ادامه اعتراض کشاورزان ورزنه اصفهان

جمعی از کشاورزان ورزنه اصفهان روز چهارشنبه 31 فروردین ماه در اعتراض به عدم پرداخت حقابه هایشان توسط دولت ارسال آن به صنایع فولاد و ذوب‌آهن اقدام به برگزاری تجمع کردند.

کشاورزان اصفهان با وعده سازمان آب و مقامات استانداری مبنی بر تحویل حقابه برای کشاورزی اقدام به کشت گندم کردند. اما اکنون پس از کاشت با بی‌آبی مواجه شده و  گتفه می شود محصولاتشان در حال خشک شدن است.  کشاورزان معترض که مهم‌ترین خواسته‌شان سهم حق‌آبه اصفهان است، به سوی تأسیسات انتقال آب به یزد حرکت کردند که یگان‌های ضد شورش مانع آنها شدند.  گفتنی است این کشاورزان در یکماه گذشته تلاش کرده بودند تا به با تجمعاتی به انتقال آب زاینده‌رود اعتراض کنند.