کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

ادامه اعتراض کارگران پتروشیمی چوار ایلام

کارگران پیمانکاری پتروشیمی چوار ایلام روز دوشنبه 12 اردیبهشت ماه از ادامه اعتراضات صنفی خود خبر دادند.

به گفته‌ی آن‌ها، حدود صد کارگر پیمانکاری در روزهای اخیر ممنوع‌الورود شده‌اند و کارفرما به شرط دادن “تعهد” اجازه‌ی ورود آن‌ها را به مجموعه می‌دهد؛ این در حالیست که کارگران می‌گویند اعتراض آنها به اجرایی نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل و پایین بودن دستمزدهاست و تا این طرح اجرایی نشود، از مطالبه‌گری دست برنمی‌دارند. این کارگران می‌گویند: بیش از یکسال است که درخواست اجرای طرح طبقه‌بندی دارند نه تنها به خواسته‌ی آنها توجهی نشد بلکه شماری از آنها را ممنوع‌الورود کرده اند. گفتنی است  این کارگران که از ابتدای سال هنوز دستمزد نگرفته‌اند، حقوق خود را بسیار ناکافی و تبعیض‌آمیز توصیف می‌کنند و از اداره کار و مقامات استان می خواهند به این مساله با جدیت ورود کنند.