کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ادامه اعتراض کارگران شرکت داروگر

شماری از کارگران شرکت داروگر روز چهارشنبه 8 تیر ماه در اعتراض به تعطیلی کارخانه و بیکاری خود دست به تجمع اعتراضی زدند.

طبق گفته کارگران معترض، از ابتدای سال جاری تولید در این  واحد متوقف شده و 250 کارگر این کارخانه از کار بیکار شده اند. طبق ادعای کارگران، آن‌ها بارها برای مشخص شدن وضعیت کارخانه به مسئولان مراجعه کرده‌اند اما تاکنون نتیجه‌ای نگرفته‌اند. بنابراین درادامه ناچار شده‌اند چند تجمع اعتراضی در محل کار خود برپا کنند. لازم به ذکر است که این کارگران در حالی از کار بیکار شده اند که هرکدام دارای سه ماه دستمزد معوقه نیز می باشند.