کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ادامه اعتراض کارگران سازمان حمل و نقل یاسوج

کارگران سازمان حمل و نقل بار و مسافربری شهرداری یاسوج روزیکشنبه 27 مهر ماه نسبت به عدم پرداخت 9 ماه حقوق وبی توجهی مسئولان به این موضوع، اعتراض کردند.

یکی از کارگران سازمان حمل و نقل بار و مسافربری شهرداری یاسوج بنمایندگی از 60 نفر از همکارانش می گوید، تاکنون چندین بار به شهرداری مراجعه کرده اند اما هر بار شهردار دادن وعده های دروغین کارگران را به سر کار بازگردانده است.وی همچنین با اشاره به اینکه مطالبات چند ماه از سال گذشته را تاکنون دریافت کرده اند گفت، امسال فقط دستمزد فروردین ماه را دریافت کرده اند و در صورت ادامه تجمع و اعتراض تهدید به اخراج شده اند.