کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ادامه اعتراض کارگران بیکار شده پروژه‌ای پتروشیمی ارغوان گستر ایلام

ادامه اعتراض کارگران بیکار شده پروژه‌ای پتروشیمی ارغوان گستر ایلام

روز چهارشنبه 30 خرداد ماه، کارگران اخراج شده پروژه پتروشیمی ارغوان گستر ایلام برای بار دیگر نسبت به وضعیت نامعلوم شغلی و معیشتی خود اعتراض کردند.

برخی کارگران پروژه‌ای در پتروشیمی ارغوان گستر با اتمام قرارداد پیمانکار بیکار شده اند و روند بیکاری برای سایر کارگران ادامه دارد. به گفته کارگران، مسئولان می‌توانند کارگران بیکار شده که همگی بومی منطقه‌اند را در بخش‌های دیگر این پتروشیمی و سایر واحد‌های نفت و گاز و پتروشیمی چوار به کار گیرند، اما به بهانه های مختلف اقدام به اخراج کارگران میکنند.