کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ادامه اعتراض کارگران اخراج شده فروشگاه های رفاه

روز شنبه 10 تیر ماه گروهی از کارگران و کارکنان اخراج شده فروشگاه های رفاه سراسر کشور به طور جداگانه دست به تجمع زدند.

به گفته یکی از کارگران در فروشگاه رفاه تهران، در روزهای اخیر، فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه به طور ناگهانی حدود سه هزار نفر از پرسنل خود را با عدم تمدید قرارداد از کار بیکار کردوی همچنین می افزاید، علیرغم اینکه کارگران قرارداد مکتوب داشته‌اند، از ابتدای تیرماه با خاتمه‌ی قرارداد قبلی، به طور ناگهانی اعلام شده که تعدیل شده‌اید و دیگر ادامه‌ی همکاری مقدور نیست. وی با بیان اینکه «یکی از مشکلات این سه هزار کارگر بیکار شدن ناگهانی و درخواست برای بیمه بیکاری است»؛ اضافه می‌کند: ظاهراً تاخیر چندماهه‌ در پرداخت حق بیمه‌ی کارگران توسط فروشگاه‌های رفاه موجب شده که وقتی کارگران برای دریافت بیمه بیکاری مراجعه کرده‌اند، به آن‌ها گفته شده که به دلیل اینکه کارفرما حق بیمه را با چند ماه تاخیر می‌دهد، نمی‌توانید از بیمه بیکاری برخوردار شوند.