کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ادامه اعتراض کارگران اخراج شده تراکتورسازی تبریز

کارگران اخراج شده تراکتورسازی تبریز روز یکشنبه 18 تیر ماه برای چندمین بار با برپایی تجمعی خواستار ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری برای بازگشت به کار شدند.

کارگران معترض خواستار بازگشت به کار کارگران اخراج شده  این واحد تولیدی که با سابقه بالای ۱۸ سال کار سخت و زیان آور، به علت نداشتن امنیت شغلی و رای دیوان عدالت اداری ۱۷۹ در مورد ابهام قرار دادن تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، از کار بیکار شده‌اند را دارند. گفتنی است همه کارگران خواهان لغو رای ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در جهت حمایت از امنیت شغلی خود می باشند