کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ادامه اعتراض کارگران ابنیه فنی راه‌ آهن

جمعی از کارگران شرکتی خطوط نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن در شهرهای مختلف ایران نسبت به اجرا نشدن طرح تجمیع اعتراض دارند.

حدود ۷ هزار کارگر در قسمت نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن کشور مشغول به کار هستند که نسبت به اجرا نشدن طرح تجمیع مشاغل خود معترض هستند. کارگران با بیان این که تحت مسئولیت چندین شرکت پیمانکاری، با حداقل حقوق و مزایا در نواحی و مناطق محروم کشور مشغول به کار هستند، می‌گویند: “آنها خواستار اجرای طرح تجمیع و قرارگیری کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن در این طرح هستند و علی‌رغم درخواست‌های مکرر، سال‌ها است این طرح هنوز برای کارگران ابنیه فنی اجرایی نشده است.” کارگران افزودند: “تجمیع کارگران پیمانکاری شرکت‌های مختلف، یکی از مطالبات قدیمی است که موجب یکسان‌سازی شرایط کار می‌شود.”