کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ادامه اعتراض کارگران آبفای آهواز

جمعی از کارگران آبفای آهواز روز دوشنبه 17 مرداد ماه برای چندمین بار با خواست تبدیل وضعیت خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

این کارگران که تعداد آنها ۷۵۰ نفر می‌باشد به عنوان اپراتور در شرکت آب و فاضلاب اهواز مشغول به کار هستند. آنها خواهان حذف شرکت‌های پیمانکاری واسطه و رسیدگی به وضعیت معیشتی خود نیز می باشند. گفتنی است کارگران پیمانکاری آبفای اهواز برخلاف نیروهای رسمی و قرارداد مستقیم از مزایایی مانند اضافه‌کاری، پاداش، کارانه، حق لباس و سایر خدمات عرفی محروم هستند. دستمزد این کارگران هیچگاه سر زمان‌بندی مشخص شده پرداخت نشده و همواره این حداقل دستمزد را هم با تاخیر دریافت می‌کنند.