کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

ادامه اعتراض پزشکان و کادر درمان در کره‌جنوبی

هزاران پزشک جوان کره جنوبی روز یکشنبه 13 اسفندماه در سئول با برپایی تظاهراتی به اصلاحات دولت در زمینه آموزش پزشکی که منجر به استعفای دسته جمعی پزشکان جوان و ایجاد هرج و مرج در بیمارستان‌ها شده است،اعتراض کردند.

از قرار معلوم حدود ده هزار پزشک جوان از حدود دو هفته پیش در اعتراض به افزایش پذیرش دانشکده‌های پزشکی از سال آینده که با هدف مقابله با کمبود پزشک و جوان‌سازی کادر درمان طرح شده است،اعتصاب و کار خود را متوقف کرده اند.پزشکان معترض ضرب الاجل ۲۹ فوریه دولت را که از آنها می‌خواست به سر کار بازگردند یا با اقدامات قانونی از جمله بازداشت یا تعلیق مجوز پزشکی روبرو شوند،نادیده گرفته‌اند.معترضان با ماسک سیاه و در دست داشتن پلاکاردهایی با مضمون «مخالف افزایش پذیرش دانشکده‌های پزشکی هستیم» اعتراض خود را نشان دادند.آنها معتقدند:دولت به‌طور یکجانبه بر اجرای این اصلاحات پافشاری می‌کند و پزشکان به هیچ وجه نمی‌توانند آن را بپذیرند،دولت به خوبی از دلایل مخالفت تمام پزشکان با افزایش پذیرش دانشکده‌های پزشکی آگاه است،اما با اعمال سیاست‌هایی سعی در تبدیل پزشکان به بردگان دائمی دارد.