کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ادامه اعتراض‌های کارگران پیمانی صنعت نفت در پارس جنوبی

روز شنبه 5 اسفندماه، کارگران ارکان ثالث (غیررسمی) و پشتیبانی شرکت‌های پیمانکاری در پارس جنوبی دست به تجمع اعتراضی زدند.

به گفته شورای سازماندهی، مطالبات کارگران معترض عبارت است از: “بازگشت به کار فوری رانندگان تعلیقی شرکتهای پیمانکاری، حذف کامل شرکتهای پیمانکاری واسطه تامین نیروی انسانی، اصلاح و اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل، تنظیم قراردادهای مستقیم با رانندگان شرکتهای پیمانکاری توسط پیمانکاران و اصلاح مفاد آن، اجرای مرخصی ۲ به ۲ [دو هفته کار، دو هفته مرخصی] می باشد.