کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ادامه اعتراضات کارگری در چندین پالایشگاه و پتروشیمی

اعتراضات کارگری در چندین پالایشگاه و پتروشیمی  از جمله “شرکت‌های جندی‌شاپور در فاز یک، پتروشیمی سبلان، شرکت تناوب واقع در فاز ۱۴ در کنگان،  شرکت‌های فاز ۲۲ و ۲۴، شرکت آزمون فلز، پارس کنگان فاز ١٣ و  شرکت اکسیر” به دلیل عملی نشدن وعده پیمانکاران و نرسیدن کارگران به مطالبات‌شان همچنان ادامه دارد.

برپایه گزارش منتشره، در برابر اعتصاب گسترده کارگران پیمانکاری پالایشگاه ها، پتروشیمی ها و نیروگاه های ایران، پیمانکاران از ترس گسترش دامنه اعتراضات کارگری عقب‌نشینی‌هایی کردند و وعده و وعید‌هایی دادند. اما در خیلی از جاها این وعده‌ها عملی نشد و بعد از بازگشت کارگران به سرکار، پیمانکاران برای شکستن صف متحد اعتراض، اعلام کردند که کارگران برای گرفتن مطالبات‌شان تک به تک مراجعه کنند.علاوه بر این تاکنون هیچ  اقدامی برای بهبود وضع خوابگاهها و غذاخوری‌ها و وضعیت کاری و معیشتی کارگران صورت نگرفته است و وقتی کارگران به این وضعیت اعتراض می‌کنند به اخراج و قرار گرفتن نام‌شان در لیست سیاه تهدید می‌شوند.