کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ادامه اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه

کارگران نیشکر هفت تپه بار دیگر روز یکشنبه 6 مهر ماه برای پیگیری خواسته‌هایشان، در محوطه کارخانه دست به اعتراض زدند.

از قرار معلوم کارگران بخش داخلی شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه، در قسمت تجهیزات کارخانه، از روز ۶ مهر ماه سالجاری نیز در اعتصاب به سر می برند. به گفته کارگران، مسئولین در هم‌دستی با هم تلاش می‌کنند با مهلت گرفتن و با وعده و وعید، اعتراض کارگران را خاموش کنند؛ اما کارگران با اتکاء به تصمیم‌گیری متحدانه و شورایی خود، به اعتراضات‌شان ادامه داده و پیگیر خواسته‌هایشان هستند. کارگران خواستار پرداخت فوری همه مطالبات و تمدید دفترچه‌هایشان و بازگشت به کار تمامی همکاران اخراجی خود هستند؛ مهمترین خواست آنها، خلع ید از بخش خصوصی است.