کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ادامه اعتراضات کارگران شهرداری کلاله

روز پنجنشبه 28 شهریور ماه شماری از کارگران شهرداری کلاله به همراه خانواده هایشان برای چندمین بار در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود مقابل استانداری گلستان تجمع کردند.

به گفته یکی از کارگران معترض، “مشکلات کارگران شهرداری کلاله با پیمانکاران و به تبع آن دست و پنجه نرم کردن اعضای خانواده آنها با مشکلات معیشتی بخاطر عدم دریافت به موقع و کامل حقوق بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل  مندرج در قانون کار و همچنین پرداخت نشدن برخی معوقات کارگران از سال 93، باعث اعتراض کارگران شده است.” گفتنی است این کارگران از سوی شهرداری در صورت ادامه تجمع تهدید به اخراج شده اند.