کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ادامه اعتراضات کارگران بازنشسته هفت تپه

صبح روز سه شنبه ۱۸ آبان ماه، شماری از کارگران بازنشسته سال ۹۹ مجتمع نیشکر هفت تپه، در اعتراض به نحوه محاسبه سنوات خود، مقابل ساختمان اداره کار شهرستان شوش تجمع کردند.

کارگران بازنشسته که همگی در اسفند سال ۹۹ بازنشسته شده‌اند، در این خصوص می گویند، مدیریت شرکت که به تازگی تغییر کرده در محاسبات سنواتی کارگران که تعدادشان به ۱۲۰ نفر می‌رسد فقط حقوق ثابت هر یک از کارگران را ملاک تعیین سنوات بازنشستگی قرار داده و مزایای حقوق را طبق مواد ۳۵و۳۶ و تبصره‌های الحاقی یک و سه آن مبنای محاسبه سنوات قرار نداده است

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش سراسری در ایران

komalah

تجمع اعتراضی کارگران کسری پلیمر

komalah

تداوم اعتراضات و افزایش جو امنیتی در شهرهای مختلف

komalah

حضور گسترده دانشجویان در هجدهمین روز از اعتراضات

komalah

تجمع کارگران قدیمی کارخانه قند یاسوج

komalah

افزایش شمار اعدام شدگان زندان وکیل آباد مشهد

komalah