کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ادامه اعتراضات کارگران ارکان ثالث در پالایشگاه‌های مجتمع گاز

گزارشات منتشرشده در روز دوشنبه 14 اسفند ماه حاکی از آن است که اعتراضات کارگران ارکان ثالث در پالایشگاه های مختلف مجتمع گاز پارس جنوبی برای پیگیری مطالبات خود ادامه دارد.

این کارگران در پالایشگاه های مختلف این مجتمع تجمع داشتند و  طبق گزارشات،این تجمعات گسترده بود و در برخی از  فازهای پالایشگاهی،کارگران از خوردن غذا و استراحت ظهر امتناع نموده و در مقابل ساختمان اداری به تجمعات اعتراضی خود ادامه دادند.اهم مطالبات کارگران ارکان ثالث پارس جنوبی عبارتند از “حذف کامل شرکتهای پیمانکاری واسطه تامین نیروی انسانی، اصلاح و اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل، افزایش و پرداخت بدون تبعیض مزد و مزایا و بهره مندی از رفاهیات برابر با سایر ارکان نفت و…” می‌باشد.