کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ادامه اعتراضات کارگران اخراجی شهرداری اهواز

 

اعتراضات کارگران اخراجی فضای سبز شهرداری منطقه 2 اهواز نسبت به اخراج از کار وعدم پرداخت مطالبات شان روز یکشنبه 13 مهر ماه مقابل ساختمان شهرداری مرکزی ادامه داشت.

کارگران تجمع کننده می گویند، در پی تداوم بی‌توجهی مسئولان استانی و مدیریت شهری به خواسته‌هایشان، از روز چهارشنبه هفته گذشته تاکنون مقابل نهادهای مختلف دولتی تجمع کرده  و خواستار بازگشت به کار و پرداخت مطالبات معوقه خود شده اند. این کارگران همچنین افزودند تا رسیدن به کلیه خواسته هایشان دست از تجمع و اعتراض برنخواهند داشت.