کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ادامه اعتراضات مربیان پیش‌ دبستانی ایذه  

جمعی از مربیان پیش دبستانی ایذه روز دوشنبه 14 مهر، در اعتراض به عدم تبدیل وضعیت،سطح نازل حقوق وشرایط سخت کاری خود مقابل اداره کل آموزش‌وپرورش خوزستان تجمع کردند.

یکی از این مربیان حاضر درتجمع  می گوید، تجمع چندین‌باره‌ مربیان پیش‌دبستانی شهرستان ایذه و تحصن‌های هرچند وقت یک‌بار آنها و عدم شفافیت و دریافت  پاسخی امیدوار کننده از مدیران آموزش ‌و پرورش بر آوارگی و سرگردانی مربیان افزوده است. وی افزود: این در حالی است که شرایط مالی و حق پرداخت بیمه توسط خود مربیان بیش از همیشه اوضاع را برای آنها سخت کرده است.