کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ادامه اعتراضات آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی

چهارشنبه – ۱۲ تیر – ۱۳۹۸ , 03 – 07 – 2019

جمعی از آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی کشور در ادامه اعتراضات خود نسبت به دادن وعده های توخالی از سوی مقامات رژیم روز چهارشنبه 12 تیر ماه بار دیگر راهی تهران شدند و  مقابل سازمان اداری استخدامی کشور دست به تجمع زدند.

معلمان معترض که تاکنون چندین بار از شهرهای مختلف به تهران آمده اند خواستار اجرای قانون تجمیع در رابطه با معلمان نهضت سواد آموزی می باشند. گفتنی است براساس ماده 17 تعیین تکلیف معلمان استخدامی، حق التدریسی‌ها و معلمان سواد آموزی، آموزش دهندگانی که تا پایان سال 91 با سازمان نهضت سواد آموزی همکاری داشتند، پس از لازم الاجرا شدن این قانون که در تاریخ 31شهریور ماه سال 96 تصویب و لازم الاجرا و به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد، باید به صورت حق التدریس در وزارت آموزش و پرورش جذب می‌شدند. اما این مسئله به بهانه های مختلفی اعم از تعریف نشدن واژه تجمیع در این قانون کماکان در وضعیت معلق قرار دارد.