کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ادامه‌ی اعتراض بازنشستگان مس سرچشمه

بازنشستگان مس روز شنبه 10 تیر ماه برای چندمین بار در اعتراض به واگذاری صندوق خود به وزارت رفاه  و با خواست ابطال این واگذاری دست به تجمع زدند.

این بازنشستگان می گویند، همزمان با سفر رئیس رئیسی به استان کرمان، مقابل ورودی مس سرچشمه تجمع کردند تا صدای اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند. به گفته‌ی آن ها مصوبه‌ی اسفند 1400 شورای عالی رفاه برای واگذاری صندوق بازنشستگی مس به وزارت رفاه، بایستی ابطال شود. این بازنشستگان می‌گویند: منابع صندوق مس از حق بیمه هایبازنشستگان تامین شده و نمی‌خواهند با ادغام در وزارت رفاه، از سطح خدمات ارائه شده به بازنشستگان کاسته و این صندوق نیز جزو صندوق‌های ورشکسته شود.