کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اخراج 100 کارگر کارخانه کاغذ پارس و طبیعت سلولز

یک منبع کارگری در کارخانه کاغذ پارس و طبیعت سلولز واقع در استان خوزستان روز شنبه 1 اردیبهشت ماه از اخراج تعدادی از کارگران این واحد صنعتی خبر داد.

در این دو واحد تولیدی که تحت یک مدیریت فعالیت دارند حدود ۴۰۰ کارگر مشغول به کار هستند که همه کارگران اخراجی دارای سابقه کاری 5 تا 10 سال میباشند.اما از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری حدود ۱۰۰ کارگر پس از خاتمه قرارداد،کارشان را از دست داده‌اند.به گفته کارگران موج اخراج سازی ها در این واحد تولیدی در حالی صورت گرفته که کارخانه هیچ مشکلی در زمینه تولید ندارد و حتی بخش زیادی از محصولات خود را صادر می‌کند.کارفرما مدعی است به دلیل ناتوانی در فروش محصولات،کارخانه دچار مشکلات مالی شده به همین دلیل به جای متوقف کردن خطوط تولیدی کارخانه اقدام به اخراج کارگران کرده است.گفته میشود که تمامی کارگران بیکار شده به همراه کارگران شاغل دستکم دو ماه مزد اسفند سال 1402 و فروردین ماه سال جاری به همراه دو ماه حق بیمه طلبکارند.