کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

اخراج ۷ نفر از کارگران کارخانه آتیلا ارتوپد سنندج

اخراج ۷ نفر از کارگران کارخانه آتیلا ارتوپد سنندج

بر اساس گزارش دریافتی روز پنجشنبه 2 فروردین ماه دستکم 7 نفر از کارگران کارخانه آتیلا ارتوپد سنندج توسط صاحب کارخانه با هویت “حاجی علی تحسری” بدون هیچ دلیلی اخراج شدند.

اسامی کارگران اخراج شده “لقمان احمدی، لقمان عزیزفراده، آرمین زمانی، پرویز عزیزی، مسلم فردین پور، داوود رازانی و صالح بیگی” عنوان شده است.لازم به ذکر است که هر کدام از این کارگران بیشتر از ۱۵ سال سابقه کار در کارخانه آتیلا ارتوپد را دارند و آنان بدون دریافت عیدی سال ۱۴۰۳ اخراج شده اند.گفتنی است کارگران در کارخانه آتیلا ارتوپد سنندج تحت استثمار شدید کارفرماها و مدیران می‌باشند.