کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اخراج ۵ هزار پرستار پس از بحران کرونا

رئیس کل سازمان نظام پرستاری روز پنجشنبه 12 خرداد ماه از اخراج ۵ هزار پرستار پس از فروکش کردن بحران کرونا در کشور خبر داد.

به اعتراف این کارگزار رژیم، در ایام کرونا مسئولان تعداد زیادی از پرستاران را به صورت تمدید طرح، قرارداد موقت و شرکتی جذب کردند، اما با فروکش کردن کرونا به اخراج نیروهای جذب شده پرداختند. همچنین رئیس سازمان نظام پرستاری در خصوص میزان مهاجرت پرستاران از کشور بیان کرد: بر اساس گواهی‌های صادر شده ماهانه حدود ۱٠٠ تا ۱۵٠ پرستار مهاجرت می‌کنند.

پست های مرتبط این دسته

 اعتصاب و تحصن کارکنان شرکت نوین صنعت رجا

-

نارضایتی کارگران شهرداری سی سخت

-

اعتصاب پرستاران بیمارستان الزهرا

-

جلوگیری از ورود ۷ کارگر «مجتمع فولاد گیلان» به کارخانه

-

گزارشی از تیراندازی ماموران به سوی شهروندان شادان از باخت تیم ملی

-

افزایش نیروهای حراست دانشگاه شریف

-