کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اخراج ۵ هزار پرستار پس از بحران کرونا

رئیس کل سازمان نظام پرستاری روز پنجشنبه 12 خرداد ماه از اخراج ۵ هزار پرستار پس از فروکش کردن بحران کرونا در کشور خبر داد.

به اعتراف این کارگزار رژیم، در ایام کرونا مسئولان تعداد زیادی از پرستاران را به صورت تمدید طرح، قرارداد موقت و شرکتی جذب کردند، اما با فروکش کردن کرونا به اخراج نیروهای جذب شده پرداختند. همچنین رئیس سازمان نظام پرستاری در خصوص میزان مهاجرت پرستاران از کشور بیان کرد: بر اساس گواهی‌های صادر شده ماهانه حدود ۱٠٠ تا ۱۵٠ پرستار مهاجرت می‌کنند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه اعتراض کارگران آبفای آهواز

komalah

نارضایتی پرستاران شرکتی شهرهای مختلف

komalah

تجمع  اعتراضی اهالی بخش صیدون

komalah

تیراندازی ماموران رژیم به سوی سوختبران

komalah

 افزایش شمار دانشجویان بهائی محروم از تحصیل

komalah

ادامه وخامت وضعیت کرونایی در ایران

komalah