کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اخراج ۲۰۰ کارگر کارگاه راه آهن شیراز ـ بوشهر- عسلویه

بنابر گزارشها، پس از تعطیلی کامل کارگاه راه آهن شیراز ـ بوشهرـ عسلویه، دستکم ۲۰۰ کارگر شاغل در آن اخراج شدند.

این در حالی‌ است که مدتی پیش، ابراهیم رئیسی در جریان بازدیدهای نمایشی خود، وعده داده بود برای این کارگاه بودجه بیشتر اختصاص دهد. اکنون نه‌تنها خبری از بودجه نشد، بلکه کارگاه نیز به‌حالت تعطیل درآمده است. این کارگران بدون بیمه به‌صورت قرارداد موقت در حال کار بودند. آنها در حالی‌که کمتر از دو ماه به عید مانده است، بدون حقوق و پرداخت هزینه‌ای اخراج و در شرایط سخت معیشتی به‌سر می‌برند.