کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اخراج ۱۲ نفر از کارمندان قراردادی دانشگاه بناب

بنا به گزارش منتشره، روز پنج شنبه 6 تیرماه، دانشگاه بناب ۱۲ نفر از کارمندان قراردادی خود را احراج کرد.
برپایه این گزارش، ۱۲ نفر از کارمندان قراردادی این دانشگاه با وجود اوضاع سخت اقتصادی به دلایل واهی از کار اخراج شدند که تقریبا همه این افراد متاهل و دارای چندین فرزند هستند. بنا به گفته اخراجی ها، مدتی است کارکنان دانشگاه شهرستان بناب به دلیل ضعف مدیریت و ساختار اداری این دانشگاه با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند و با شرایط کاری دشواری در این مرکز فعالیت می‌کنند. در خصوص این مشکلات نیز چند روز پیش تعدادی از کارکنان دانشگاه مقابل وزارت علوم تحصن کردند که متاسفانه هیچ توجهی به خواسته آنها نشد.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش انقلابی مردم در شهرهای مختلف

-

اعتصاب کارگران آبفای مشگین شهر

-

اعتراض کارگران اخراجی روغن جهان

-

استمرار تجمع اپراتورهای پست های فشار قوی برق

-

وقوع زمین لرزه در شهرستان خوی

-

فروش اموال مازاد دولت ایران با مصونیت قضایی

-