کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اخراج ۱۲۰ تن از کارگران شهرداری کوت عبدالله

به دنبا تجمعات اعتراضی کارکران شهرداری کوت عبدالله جهت دریافت مطالبات مزدی خود شهرداری دستور اخراج 120 نفر از کارگران را صادر کرد.

برپایه گزارش منتشر شده، ۱۷ تن از این کارگران که به آنها بلاتکلیف گفته می‌شد، دارای ۷ ماه دستمزد معوقه می باشند، اما شهرداری کوت عبدالله زمانی برای پرداخت این مطالبات معوقه مشخص نکرده است. ۸۵ تن از کارگران اخراجی هم در ۳ ماه گذشته تنها یک میلیون تومان دستمزد دریافت کرده‌اند. بنا به گفته این کارگران از سال ۹۸ تاکنون هیچگاه مطابق قانون کار دستمزد این کارگران پرداخت نشده و هر چند ماه یک بار وجوهی تحت عنوان کارت هدیه به کارگران پرداخت کرده‌اند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه تظاهرات و شعاردهی در شهرهای مختلف

-

ادامه احکام شلاق و زندان علیه معترضان مبارز

-

اعتصاب و تجمع کارگران پتروشیمی بندر خمینی

-

اعتصاب کارگران مس سرچشمه

-

سرکوب خشونت آمیز تجمع خانواده های زندانیان محکوم به اعدام

-

تجمع اعتراضی پرسنل بیمارستان خمینی اهواز

-