کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اخراج یک استاد دیگر از دانشگاه فردوسی مشهد

در ادامه سیاست یکدست‌سازی دانشگاه‌ها توسط نهادهای اطلاعاتی رژیم، دکتر “علی‌رضا آزاد”، استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد اخراج شد.

گفتنی است، از دکتر “علی رضا آزاد” خواسته شده تا از امضای نامه حمایت از حقوق دانشجویان و استقلال دانشگاه در سال گذشته، اعلام برائت کند، اما به دلیل امتناع از این امر و پس از ۲۶ سال حضور در دوره کارشناسی، ارشد، دکتری، سربازی، هیأت علمی و مدیریت از دانشگاه اخراج شده است.